close  

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lyric “มั่กมาก (Mak Mahk)” by Dan-Beam | Romanization Lyric + Engsub

Title: มั่กมาก / Mak Mahk (So Badly!)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

เขียนความรู้สึกลึกลึกแล้วปาไป
Kian kwahm roo seuk leuk leuk laeo pbah pbai
I've written down my deep feelings for you
ก็กลัวว่าเธอไม่อ่าน
Gor glua wah tur mai ahn
But I'm afraid that you won't read it
ว่าจะแกล้งทำเดินชน
Wah ja glaeng tum dern chon
That I'd playfully run into you
อย่างหนังที่ดูมานาน
Yahng nung tee doo mah nahn
Like in a cheesy movie
กลัวเป็นการทำร้ายร่างกาย
Glua pben gahn tum rai rahng gai
Afraid you'll beat me up!
ข้อความก็กดแล้วก็ไม่กล้าส่ง
Kor kwahm go got laeo gor mai glah song
I typed up a text message, then chickened out of sending it
กลัวเธอจะงงว่าใคร
Glua tur ja ngong wah krai
Afraid you would mistakingly think someone
ในมือถือมีเบอร์เธอ จะโทรก็อันตราย
Nai meu teu mee bur tur ja toh gor undtarai
got your cell phone number, to call is dangerous
กลัวเธอรีบแจ้งความ
Glua tur reep jaeng kwahm
Afraid you'd report me without thinking

พนักงานองค์กรขี้อาย
Panuk ngahn ong gon kee ai
I'm an official member of the shy club
เก่งแต่มองไกลไกลอย่างนี้ทุกยาม
Geng dtae mong glai glai yahng nee took yahm
Skilled at watching from afar like this every time
ต้องมาบ่น กับตัวเองเป็นประจำ
Dtong mah bon gup dtua eng pben pbrajum
As usual, I'm complaining to myself
ฉันมันไม่เอาไหน
Chun mun mai ao nai
I'm useless!

* อยากเป็นอะไรกับเธอมากมาก
Yahk pben arai gup tur mahk mahk
I really want to be anything with you!
ก็มากมากมากขึ้นทุกวัน
Gor mahk mahk mahk keung took wun
I want it more each day
อยู่อย่างคนเพ้อเพ้อ
Yoo yahng kon pur pur
I'm going insane!
ก็เห็นหน้าเธอลอยเด่นตรงนั้นในหัวใจ
Gor hen nah tur loy den dtrong nun nai hua jai
See your face perfectly in my heart
อยากคุยกับเธอกับเธอมากมาก
Yahk kooey gup tur gup tur mahk mahk
I wanna talk with you, with you so bad!
ก็มากมากจนน่าไม่อาย
Gor mahk mahk jon nah mai ai
I really shouldn't be so shy
หากอยากรู้ว่ามาก นั้นมากยังไง
Hahk yahk roo wah mahk nun mahk yungngai
if you really want to know how bad I got it,
เธอมาลองเป็นแฟนฉันไหม
Tur mah long pben faen chun mai
Would you try being my girl?
จะรักมากมากให้เธอดู
Ja ruk mahk mahk hai tur doo
I'll love you so much, you'll see!

** แกล้งฟอร์มน้ำขุ่นเอ๊ะเอ๊ะคุ้นคุ้นเธอ
Glaeng form num koon eh eh koon koon tur
I’d pretend you looked like a celebrity, “Hey, you look familiar!”
ก็กลัวเธอมองแล้วด่า
Gor glua tur mong laeo dah
But I’m afraid you’d just roll your eyes
ส่งจดหมายก็เชยไป ดูคล้ายเป็นคนชรา
Song jot mai gor choey pbai doo klai pben kon charah
I'd mail a letter, look like an old man
กลัวเธอมองว่าเอ้าท์สิ้นดี
Glua tur mong wah ao sin dee
Then be afraid you’d think I'm old-fashioned

เล่น MSN สงสัยไม่ได้การ
Len MSN song sai mai dai gahn
I doubt using MSN will work
มันพิมพ์ไม่ทันทุกที
Mun pim mai tun took tee
My messages seem to miss you every time
เดินไปขวางเธอตรงตรง
Dern pbai kwahng tur dtrong dtrong
I should just block your way
บอกเลยก็คงจะดี
Bork loey gor kong ja dee
Telling you it's for the best
กลัวเธอรีบแจ้งความ
Glua tur reep jaeng kwahm
But I’m afraid you’d report me

(*, **)

พนักงานองค์กรขี้อาย
Panuk ngahn ong kon kee ai
I'm an official member of the shy club
เก่งแต่มองไกลไกลอย่างนี้ทุกยาม
Geng dtae mong glai glai yahng nee took yahm
Skilled at watching from afar like this every time
ฉันมันเห่ย ออกจะเชยเธออย่าขำ
Chun mun hey, ork ja choey tur yah kum
I'm a dork, I'm a loser, but don't laugh
รับฟังหน่อยได้ไหม
Rup fung noy dai mai
Just hear me out!

(**)

0 Comments

Type and hit Enter to search

Close

DAILYMOTION VIDEO LINKS

TV SERIES & MOVIES WIDGET SCRIPT

SHOPEE AFIILIATE

IKLAN ADSENSE